GPP – Turvaa ihmisille, kiinteistöille ja omaisuudelle

Ratkaisumme ovat monipuolisia ja niiden sovellusalueet miltei rajattomat: kuka tai mikä tahansa suojelua tarvitseva on hyvissä käsissä luottaessaan fyysisen turvallisuuden asiantuntijoihimme.  Me tarjoamme täydellisen teknisen ratkaisun ihmisten, alueen ja kiinteistöjen suojaamiseen riippuen uhkatekijöistä sekä halutusta turvan tasosta ja tyypistä.

Yli 65 vuoden kokemuksella tarjoamme täydellisen yhden luukun periaatteen kaikille asiakkaillemme – yksittäisistä tuotteista aina täydellisiin turvallisuuskonsepteihin. Konsultoinnin ja asennusten lisäksi asiakkaamme palvelu sisältää suunnittelun, ylläpidon, huollon sekä integroinnin asiakkaan turvallisuusratkaisuihin.

Alla lisää ratkaisuistamme sekä kattava yleiskatsaus tärkeimmistä turvallisuusalan alueista, joilla GPP Perimeter Protectionin teknologiaa käytetään. Mikäli etsit jotain tiettyä tai yksilöllistä ratkaisua voit ottaa meihin suoraan yhteyttä!

Teollisuus

Kaupungit & Julkiset alueet

Lentoasemat

Kuljetus & Logistiikka

Satamat

Lähetystöt & Konsulaatit

Sotilasalueet

Vankilat & Rangaistuslaitokset

Pankit & Rahoitus

Stadionit & areenat

Voimalaitokset

Teollisuus

Teollisuusalueilla on hyvin monenlaisia turvallisuus- ja kehäsuojaustarpeita. Riippuen teollisuusalasta ja alueilla olevien tavaroiden ja tuotteiden herkkyydestä, kohdataan erilaisia haasteita, miten alueet turvataan, rakennukset suojataan ja lakia noudatetaan. Yksi asia on varma: pelkkä aita ei enää riitä.  Tarvitaan riittävä turvallisuusteknologia yhdessä kattavan turvallisuuskonseptin kanssa. Jos haluat suojella teolliset alueet pysyvästi ja olla aina valmistautuneena mahdollisiin uhkiin, kannattaa luottaa GPP:n asiantuntemukseen.

Kaupungit & Julkiset alueet

Tuotteemme ja turvakonseptimme tukevat kuntien, kaupunkisuunnittelijoiden, arkkitehtien, suunnittelutoimistojen ja rakennuttajien työtä suunnitella ja rakentaa turvallisia ympäristöjä. Julkisilla paikoilla, jossa on suuria joukkoja ja joissa ihmisten ja liikennevälineiden liikkuminen on epäsäännöllistä, on jo suunnitteluvaiheessa käytettävä kaikkein kehittyneimpiä teknologioita. Koska uhka ajoneuvojen käytöstä terroristisissa iskuissa lisääntyy, kasvaa myös tarve turvaratkaisuille. Hyödynnä GPP:n kokemus tuotekehityksessä, asennuksissa ja turvaratkaisujen konseptuaalisessa soveltamisessa. Varmistetaan julkisten paikkojen turvallisuus yhdessä!

Lentoasemat

Kattavat turvallisuuskonseptit ovat korvaamattomia kaikilla lentoasemilla. Tyypillisesti siellä on paljon henkilö- ja ajoneuvoliikennettä. Kaikenlaista tavaraa ja rahtia käsitellään, ja prosessit ovat tarkkaan aikataulutettuja. Jopa pienellä häiriöllä voi olla vakavia vaikutuksia operatiivisiin prosesseihin ja vielä enemmän, jos tiloihin hyökkäys tai valtuuttamaton tunkeutuminen onnistuu. GPP:llä on vuosien kokemus lentoasemien suojaamisessa ympäri maailmaa. Riippuen lentoaseman koosta ja julkisten tilojen pohjapiirroksesta tuotteemme auttavat hallitsemaan ihmisvirtojen ja ajoneuvojen liikkumista turvallisesti ja tehokkaasti kaikkina aikoina.

Kuljetus & Logistiikka

Varkaudet, ilkivalta ja sabotaasit ovat lisääntyneet. Kuljetettavia tavaroita, kuljetuskalustoa ja ajoneuvoja varastetaan tai vahingoitetaan. Lisäksi logistiikkayhtiöiden mainehaitat ovat merkittävät, kun kuljetuksessa olevat tavarat eivät mene perille, tai viivästyneistä toimituksista joudutaan maksamaan sopimussakkoja. Luotettava kuljetus ja täsmällinen toimitus edellyttää logistiikka-alueiden ja rakennusten täydellistä suojausta. Meille GPP:llä tämän teollisuusalueen tarpeet ovat tuttuja ja kykenemme tarjoamaan parhaat tekniset ratkaisut.

Satamat

Satamat ovat erityisen haavoittuvia alueita. Sillä säilytetään arvokkaita tavaroita ja tuotevarastoja ihmisten perustarpeisiin sekä käsitellään ja varastoidaan vaarallisia materiaaleja usein isoina määrinä. Sen lisäksi valtuuttamattomien henkilöiden ei koskaan pidä päästä sisään sinne ankkuroituihin aluksiin. Tästä syystä merisatamia säännellään tiukoilla kansainvälisillä määräyksillä (ISPS), joissa huomioidaan nopeasti kasvava kansainvälinen organisoitunut rikollisuus ja entistä aggressiivisemman globaalin terrorismin uhka. Vuosien kokemuksella ympäri maailmaa GPP takaa kaikkiin satama-alueisiin liittyvät tehokkaat ja juridisesti yhteensopivat turvakonseptit.

 • GPP:N UUUTISKIRJE

  Pysy ajan tasalla kaikesta uudesta GPP:ssä ja turvatekniikan maailmassa Vastaanota uusimmat tiedot ja anna meidän helpottaa sinua seuraamaan teknistä kehitystä ja kansainvälisiä trendejä turvallisuusmarkkinoilla.

  Tilaa uutiskirjeemme nyt!

  UUUTISKIRJE

Lähetystöt & Konsulaatit

Suurlähetystöt, konsulaatit ja eri valtionhallinnon virastot ovat houkutteleva kohde erilaisille hyökkäyksille. On aivan välttämätöntä olla valmistautunut ja valmis toimintaan hyökkäysten varalta. Jos hyökkäys onnistuu edes osittain, tai sattuu henkilövahinkoja, syntyy samalla merkittäviä mainehaittoja. Mahdollisesti diplomaattiset suhteet asemamaan ja lähetystön itsenäisen valtion välillä kärsivät. Siksi GPP tarjoaa kattavat kaikkein korkeimman turvan ratkaisut erityyppisten valtionhallinnon rakennusten suojaksi.

Sotilasalueet

Sotilasalueilla ja -tiloissa turvallisuusriskit ovat erityisen korkeat. On monia syitä miksi ne ovat erityisen haavoittuvia: sotilashenkilöstöä ja -materiaalia pidetään kansainvälisen terrorismin pääkohteina ja ovat usein arvokkaita ja kiinnostavat siksi myös varkaita. Lisäksi joukkojen liikkuminen, dokumentit, tietovälineet ja tekniset järjestelmät ovat sotilashallinnon erityisen salassapidon kohteina. Jos hyökkäys onnistuu, seuraukset henkilövahinkoina, materiaalitappioina ja mainehaittoina ovat mittaamattomia. Siksi käytetyn turvallisuusteknologian tulee täyttää kaikkein korkeimmat standardit ja olla testattu kaikkien ajateltavissa olevien uhkien varalta. Aivan kuten GPP:n turvatuotteet!

Vankilat & Rangaistuslaitokset

Vankiloilla ja rangaistuslaitoksilla on erityisiä turvallisuusvaatimuksia: toisaalta vankeja pitää estää pakenemasta ja toisaalta turvallisuus myös toiseen suuntaan on välttämätöntä varmistaa. Ulkopuolelta tulleiden pakenemisen avustusyritysten ehkäiseminen ja kiellettyjen esineiden tai aineiden sisään kuljettamisen estäminen laitoksen sisään on tärkeää. Lisääntynyt yleisön kiinnostus onnistuneiden pakoyritysten jälkeen kasvattaa myös median mielenkiintoa. Siksi koko turvallisuuskonsepti on suunniteltava huolellisesti jokaista yksityiskohtaa myöten. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme!

 • ASENNUS

  Nykyaikaisen turvatekniikan toimivuus ei riipu vain tuotteen erityisominaisuuksista, vaan myös virheettömästä asennuksesta. Siksi käytämme kokeneita asennustiimejämme maailmanlaajuisesti. Teknikkomme asentavat PPG-tuotteesi, valvovat käyttöönottoa ja varmistavat jokaisen komponentin täydellisen vuorovaikutuksen turvajärjestelmäsi kaikkien muiden osien kanssa. Sertifioidut työntekijämme ovat mekaniikan, elektroniikan ja hydrauliikan asiantuntijoita ja vähentävät organisaatiosi prosessien keskeytyksiä mahdollisimman paljon. Yksilöllisten turvaratkaisujesi asennuksen jälkeen asiantuntijamme ovat käytettävissäsi tulevia huolto- tai korjaustarpeita varten.

  LUE LISÄÄ

Pankit & Rahoitus

Pankit, pörssit, rahoitusalan hallintorakennukset ja datakeskukset ovat houkuttelevia kohteita rikollisille tunkeutujille. Niissä säilytetään usein arkaluonteista ja luottamuksellista tietoa, ja hyvin usein myös suuria määriä rahaa tai arvoesineitä. Tuotevalikoimallamme kansainvälisesti sertifioituja korkea turvan tuotteita suojaamme rahoitusalan rakennuksia ulkoisilta tunkeutumisilta. Samaan aikaan tarjoamme turvateknologiaa sisätiloihin estämään valtuuttamattomilta henkilöiltä pääsy erityisen arkaluontoisiin kohteisiin tai tietoihin. Näin rakennukset on yksilöllisesti ja kattavasti suojeltu linjassa erityistoiveidenne kanssa kaikkia mahdollisia uhkia vastaan. Suojaa digitaalinen ja materiaalinen omaisuus yhtä hyvin – hyödynnä GPP:n asiantuntemus!

Stadionit & areenat

Stadionalueiden fyysinen suojaaminen on suunniteltava erityisiä turvallisuusriskejä silmällä pitäen. Isot ihmisjoukot ja pitkät autojonot on pyrittävä suojaamaan ja hallitsemaan niin kohteessa kuin lähialueillakin. Tämä on tärkeää, jotta vältetään paniikin, sekasorron tai ruuhkautumisen syntyminen stadionille. Hätätilanteessa nopea ja sujuva evakuointi on ratkaisevan tärkeää. Läpimenon ja kontrollin varmistaminen samaan aikaan aiheuttamatta turvallisuusaukkoja on osaamisaluettamme. Voit luottaa asiantuntijoihimme!

Voimalaitokset

Viime vuosien aggressiivisen terrorismin lisääntyminen on kasvattanut kriittisen infrastruktuurin turvallisuuskonseptien tarvetta. Tämä koskee myös voimalaitoksia. Itse voimalaitoksen suojeleminen, ihmishenkien suojeleminen vaaroilta ja kokonaisten alueiden suojeleminen energiantuotannon katkoksilta, edellyttää kaikkein korkeimman tason turvallisuusratkaisuja.  Samalla toimialan korkeat turvallisuusvaatimukset täytyy sovittaa yhteen esimerkiksi pelastusviranomaisten, kuten palokunnan tarpeiden kanssa. GPP ei ainoastaan toimita monikerroksisia teknisiä turvallisuusratkaisuja asiakkailleen, vaan on myös välttämätön kumppani turvallisuuskonseptien luomisessa.

© Copyright - GPP Perimeter Protection OY 2024